TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Kazania Pasyjne w Wielkim Poście 2019 roku, głosił w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach - ks. Stanisław Szczepaniec.