TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Homilia wygłoszone podczas Mszy Świętej przez ks. dra Zbigniewa Bielasa - Rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podczas VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia 18 sierpnia 2019 roku.

Witając pielgrzymów zebranych w świątyni, kustosz sanktuarium – ks. Zbigniew Bielas przytoczył słowa z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, które jednocześnie są hasłem dzisiejszej pielgrzymki: „Ojczyzno moja kochana, Polsko (…) Bóg Cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna” (Dz. 1038). - Przybyliście z różnych zakątków Polski i świata, bo każdy chce z głębi serca wyśpiewać hymn wdzięczności ku czci Bożego Miłosierdzia za to wydarzenie sprzed 17 lat, kiedy św. Jan Paweł II konsekrował tę świątynię i zawierzył tu świat Bożemu Miłosierdziu – mówił ks. Zbigniew Bielas.

Kustosz Sanktuarium podkreślał, że tegoroczna pielgrzymka jest dziękczynieniem za pierwszą pielgrzymkę św. Jana Pawła II do Ojczyzny. - Dziękujemy za 75 lat obecności słynącego łaskami obrazu Jezusa Miłosiernego, który znajduje się w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Dziękujemy za nabożeństwo Drogi Miłosierdzia, którą od Wigilii święta Bożego Miłosierdzia możemy rozważać przy naszej Bazylice. Dziękujemy również za organy piszczałkowe, które już od roku rozbrzmiewają na chwałę Bożą w naszej świątyni. Wdzięczną modlitwą ogarniamy wszystkich fundatorów, ofiarodawców, dobroczyńców naszego Sanktuarium oraz rzesze Pielgrzymów, które od chwili poświęcenia tej świątyni odnajdują w Bożym Miłosierdziu niezawodne źródło nadziei, kształtując swoje serca przy Sercu Jezusa! - mówił kapłan.

W homilii kustosz Sanktuarium przypomniał, że Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia jest naszym dziękczynieniem za dar konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia. - Ten ornat, który mam na sobie, jest przykładem łączności z tym dniem, kiedy Jan Paweł II tu był i czynił tu wielkie rzeczy. Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia jest także dziękczynieniem za zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu - mówił w homilii ks. Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Kaznodzieja apelował do wiernych: - Czyńmy dzieła miłosierdzia!

Ka. Bielas wskazał na Bramę Miłosierdzia, która znajduje się przed Bazyliką, gdzie wypisane są Uczynki Miłosierdzia co do ciała i co do duszy. - Trzeba nam zabrać te wskazania do naszego codziennego życia. Mamy to miłosierdzie czynić. Bądźmy świadkami Bożego Miłosierdzia! - prosił.