TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Homilia wygłoszone podczas Mszy Świętej przez ks. biskupa Jana Zająca - Honorowego Kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach podczas VI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Czcicieli Bożego Miłosierdzia 18 sierpnia 2019 roku.

Mszy św.o godz. 10.30 przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Zając, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Mówił: - Stajemy przed obliczem Pana Jezusa. Wpatrujemy się w rozpromienione Serce. Z wiarą i nadzieją wchodzimy w blask miłosierdzia i wołamy: „Jezu, ufam Tobie!”. Droga naszego życia stała się drogą miłosierdzia – mówił ks. bp Zając.

Kustosz honorowy Sanktuarium przytoczył słowa z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, mówiące o tym, jak bardzo pragnie czynić dzieła Bożego Miłosierdzia. - Niech uczestniczenie w tej Eucharystii rozpali i w nas żar miłości Boga i ratowania dusz – apelował kaznodzieja.

Bp Zając przypomniał słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba światu przekazywać ogień miłosierdzia! W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”. Bądźcie świadkami miłosierdzia! To zadanie powierzam Wam, drodzy bracia i siostry”. - Św. Janie Pawle Wielki! Dzisiaj gdy wdzięczni jesteśmy Bogu za dar tego świętego miejsca – za dar tego Sanktuarium – na progu nowych dni, nowego czasu, który nadchodzi razem z Tobą i św. Siostrą Faustyną – pod czułą opieką Matki Miłosierdzia, pragniemy jeszcze raz wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Jeszcze raz chcemy na nowo odkryć w Chrystusie oblicze Ojca, który jest Bogiem wielkiej pociechy. Dlatego wołamy: „Ojcze, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i świata całego” - zakończył kaznodzieja.