TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie


Drugi odcinek filmu "Pokój wam", który prezentuje duchową drogę św. Jana Pawła II. Papież Polak rozważając mękę i śmierć Chrystusa, od pustego grobu prowadzi ludzkość do Bożego Miłosierdzia.