TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie


Pokój Wam!

Dwa Sanktuaria: Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej prezentuje film „Pokój Wam!”. Tym razem to już trzecia część, której nadano tytuł „Matko Kalwaryjska, zwróć na nas swe miłosierne oczy”.

Filmy powstają z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły.

W filmie wykorzystano materiały filmowe Łukasza Korzeniowskiego..