TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie


Czwarta – ostatnia część serii filmów „Pokój Wam” nosi tytuł „Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. To opowieść o ostatniej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski w 2002 roku. Wówczas 17 sierpnia  w Łagiewnikach Papież konsekrował Bazylikę Bożego Miłosierdzia i zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu. Dwa dni później – 19 sierpnia – w ostatnim dniu swojego pobytu w Ojczyźnie, udał się do Kalwarii Zebrzydowskiej i oddał się w opiekę Matki Bożej.