TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Słowo ks. kard. Stanisława Dziwisza wygłoszone na rozpoczęcie sympozjum "Bóg bogaty w miłosierdzie" z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II "Dives in misericordia" w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 3 października 2020 roku.