TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Bp dr hab. Henryk Ciereszko "Miłosierdzie „największy przymiot Boga” w świetle encykliki o Bogu bogatym w miłosierdzie" - sympozjum "Bóg bogaty w miłosierdzie" z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II "Dives in misericordia" w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 3 października 2020 roku.