TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ks. prof. dr hab. Jan Machniak "Prawda o Bogu i człowieku w świetle encykliki „Dives in misericordia”" - sympozjum "Bóg bogaty w miłosierdzie" z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II "Dives in misericordia" w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 3 października 2020 roku.