TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

S. Elżbieta M. Siepak ZMBM "Przesłanie encykliki „Dives in misericordia” w świetle „Dzienniczka” św. Faustyny" - sympozjum "Bóg bogaty w miłosierdzie" z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II "Dives in misericordia" w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 3 października 2020 roku.