TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Homilia wygłoszona przez bpa Jana Zająca podczas Mszy Świętej na zakończenie sympozjum "Bóg bogaty w miłosierdzie" z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II "Dives in misericordia" w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, 3 października 2020 roku.