TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Fragment encykliki "Dives in misericordia" czyta ks. Leszek Smoliński