TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Nauka rekolekcyjna 5: W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam, Chryste!