TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Wystrój kaplicy jest darem Kościoła obrządku greckokatolickiego. W centralnym miejscu znajduje się ikonostas, na którym umieszczono również wizerunek św. Andrzeja Apostoła, patrona Kościoła Wschodniego. W kaplicy tej znajduje się bogata polichromia w duchu wschodniej tradycji, realizująca podstawowe elementy kanonu ikonograficznego oraz wpisując weń przesłanie o dziejach Kościoła Ukraińskiego. Zawiera ono dziękczynienie za jego tysiącletnie dzieje, za okupione krwią męczenników przetrwanie w okresie prześladowań i terroru XX wieku oraz jego obecne odrodzenie.

Kompozycje malarskie znajdujące się w tej kaplicy to Sobór Bogurodzicy, Chrzest Rusi – Ukrainy oraz Chrystus Acheiropoietos (Mandylion, Chusta Abgara).

Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonał w dniu 24 czerwca 2007 metropolita przemysko-warszawski abp Jan Martyniak w obecności kardynałów: Stanisława Dziwisza, Franciszka Macharskiego, Mariana Jaworskiego oraz licznie zgromadzonych duchownych i wiernych obydwu obrządków.