TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W centrum kaplicy znajduje się ołtarz i wielki krzyż z koroną cierniową Chrystusa w miejscu przecięcia belek. Pod krzyżem stoją dwa świeczniki z motywami kłosów pszenicy i winnej latorośli, symbolizującymi Eucharystię. W pobliżu umieszczono brązową rzeźbę karmelitanki Siostry Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), która przy swoim sercu, jak tarczę, trzyma ciało Chrystusa. Ułożenie rąk Ukrzyżowanego przypomina formę znaku Tau - symbolu zbawienia i odkupienia. Natomiast krzyż ołtarzowy, w podobnym kształcie, wyrasta z podstawy, która wyobraża ludzkie krzywdy, cierpienia i śmierć. Drogę człowieka z demonicznej ciemności, zagłady i samozniszczenia ku światłu słów prawdy, uwidocznionych w czterech symbolach ewangelistów, przedstawia dekoracja świecznika pod paschał.

Droga krzyżowa w piętnastu odlanych z brązu płaskorzeźbach opowiada mękę i zmartwychwstanie Jezusa. Zgodnie z wezwaniem papieża Jana Pawła II do artystów, aby objaśniać prawdy wiary w duchu aggiornamento, tu i teraz, obrazy przywołują postaci wiary i historię prześladowań Kościoła wczoraj i dziś.

Na pierwszej stacji drogi krzyżowej moc spotyka się z niemocą – w tle znajdują się emblematy przemocy świata przeciwstawione narzędziom męki Chrystusa, a śmierć w nazistowskim mundurze towarzyszy scenie skazania. Po wyroku Jezus przyjmuje belkę krzyża. Ciężar męczeńskiego drzewa przygniata Syna Bożego trzykrotnie, za każdym razem coraz niżej, do ziemskiego królestwa.
Na czwartym obrazie Jezus spotyka swoją Matkę, przedstawioną tutaj w postaci Matki Teresy z Kalkuty. Na piątym - rolę Szymona Cyrenejczyka przejmuje skazany przez nazistowski reżim męczennik Karl Leisner. Po spotkaniu Weroniki, Jezus znajduje się na ósmej stacji w kręgu płaczących niewiast, pośród których możemy rozpoznać Siostrę Faustynę. Niemym świadkiem ukrzyżowania Jezusa jest papież Jan Paweł II, który także próbuje zdjąć Ukrzyżowanego i przekazać Matce – jest to godzina piety. Pod krzyżem stoją Matka Teresa z Kalkuty i ubogi Franciszek z Asyżu.

Na przedostatniej stacji drogi krzyżowej rozprostowane zwłoki Jezusa wypełniają cały krajobraz męki, nie pozostawiając żadnego miejsca na zranienie i ból. Na końcowej stacji zmartwychwstałemu Chrystusowi towarzyszą Siostra Teresa Benedykta od Krzyża i Ojciec Maksymilian Kolbe. Nowy Adam wynosi Starego Adama z królestwa śmierci ku światłu wielkanocnego poranka. Niemym świadkiem tej sceny jest kardynał Joachim Meisner, Arcybiskup Kolonii. Jego pieczęć znajduje się u stóp Edyty Stein.

Być może stacje drogi krzyżowej sprawią, że „modlitwa oczami” zaowocuje taką pobożnością, która u swoich podstaw ma zawsze obraz męki Chrystusa jako „Ecce Homo”; tak Siostra Teresa Benedykta od Krzyża rozumiała „naukę Krzyża”. Swoją znajomość Krzyża, w formie przeżytego naśladowania Chrystusa, potwierdziła męczeńską ofiarą życia.

Autor: Bert Gerresheim, Odlewy: Kuenstgiesserei Schmaeke - Duesseldorf