TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Wystrój kaplicy Matki Bożej Bolesnej jest darem Kościoła słowackiego. Ukazuje on udziałMaryi w tajemnicy życia, męki i zmartwychwstania Chrystusa, w której Boże miłosierdzie znajduje swe źródło życia i świętości. W centralnym miejscu kaplicy znajdują się Pieta, trawertynowy ołtarz, relikwiarz w kształcie zarysu mapy Słowacji oraz krzyż i ambona. Na ścianach znajdują się freski ukazujące siedem boleści Matki Bożej oraz słowa z Magnificat w liturgicznych językach Kościoła: starocerkiewno-słowiańskim, łaciński, greckim i hebrajskim, o których przypominają Apostołowie Słowian, Patronowie Europy, święci Cyryl i Metody. Przeszklona ściana za ołtarzem pokryta jest grafiką przedstawiającą złożenie do grobu oraz zmartwychwstanie Pana Jezusa.

Uroczyste poświęcenie kaplicy przez przewodniczącego Episkopatu Słowacji, biskupa Franciszka Tondrę i władykę Jana Babjaka, arcybiskupa grekokatolickiego Preszowa oraz metropolitę krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza nastąpiło podczas Narodowej Pielgrzymki Słowackiej - 19 kwietnia 2008 roku.