TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Wystrój kaplicy św. Faustyny jest darem Episkopatu Włoch. Głównym jej elementem jest tabernakulum w kształcie rozkwitającego kwiatu, wyrażające prawdę, że Miłość Boża jest kwiatem, a miłosierdzie jej owocem (Dz. 949). Nad nim znajduje się obraz św. Faustyny z Dzienniczkiem oraz nastawa ołtarza nawiązująca wyglądem do otwartej księgi. Ołtarz, ambona i podstawa relikwiarza wykonana jest z jasnego trawertynu. W relikwiarzu w kształcie róży znajdują się relikwie Świętej. Ściany wyłożone są płytami z polskiego piaskowca. Posadzka kaplicy nawiązuje do promieni z posadzki górnej części Bazyliki. Całość kaplicy zwieńczona jest kopułą.

Poświęcenie kaplicy przez kardynała Camillo Ruiniego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch, nastąpiło w setną rocznicę chrztu Apostołki Bożego Miłosierdzia - 27 sierpnia 2005 roku, w dniu ingresu metropolity krakowskiego kardynała Stanisława Dziwisza do katedry wawelskiej.