TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W sobotę – 20 sierpnia 2016 roku – o godz. 20 nabożeństwem „Droga Miłosierdzia” rozpoczęła się III Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Przebiega ona pod hasłem „Droga Miłosierdzia - drogą nadziei”.

Wierni, którzy zgromadzili się w sobotni wieczór w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przeżyli trzecią część nabożeństwa „Droga Miłosierdzia”- „Miłosierdzie darem dla świata – po zmartwychwstaniu Chrystusa”. W czasie modlitwy spotkali się z tymi, z którymi spotkał się zmartwychwstały Pan: z niewiastami, z Magdaleną, z uczniami zdążającymi do Emaus, z niewiernym Tomaszem, uczniami, którzy posilali się nad jeziorem Tyberiadzkim, a także ze św. Piotrem. Na koniec zostało odtworzone nagranie z zawierzeniem świata Bożemu Miłosierdziu przez św. Jana Pawła II, jakie miało miejsce 17 sierpnia 2002 roku.

Nabożeństwo poprowadził jego autor – ks. dr Franciszek Ślusarczyk, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz aktorzy: Maja Barełkowska i Piotr Cyrwus.
Na koniec błogosławieństwa udzielił wiernym ks. bp Jan Zając, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

mp