TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

31 sierpnia 2016 roku - w środę - do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyli kapłani metropolii górnośląskiej. Wraz ze swoimi biskupami pzeżywali tam Dzień modlitw o uświęcenie duchowieństwa. Na koniec pielgrzymki, która odbyła się w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia kapłani zawierzyli się Panu Jezusowi Miłosiernemu.

Pierwsza część pielgrzymki odbywała się w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach. Stamtąd – tuż przed południem – z modlitwą różańcową na ustach kapłani przeszli w procesji do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Wraz z nimi szli pasterze Kościoła katowickiego, opolskiego i gliwickiego.
Po przejściu przez Bramę Miłosierdzia, rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc.
Na początku Eucharystii zebranych w świątyni przywitał ks. dr Franciszek Ślusarczyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. - To wielka radość, że przybyliście dziś do tego miejsca, gdzie św. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu – powiedział, przypominając, że w tym roku Polska w sposób szczególny dziękuje za chrzest święty. - Takiej postawy wdzięczności uczy nas apostołka Bożego Miłosierdzia – św. Siostra Faustyna oraz wielki czciciel i uczeń Jezusa Miłosiernego – św. Jan Paweł II. Dlatego ich relikwie są teraz z nami, aby nas wspierali w tym dziękczynieniu – mówił kustosz Sanktuarium.

Ks . Ślusarczyk przywołał słowa Jana Pawła II, który mówił, że dziś nic tak nie jest człowiekowi i światu potrzebne jak Boże Miłosierdzie. - Każdy tu może przyjść, spojrzeć w oczy Miłosiernego Chrystusa i w głębi duszy usłyszeć to, co usłyszała św. Siostra Faustyna: „Nie lękaj się niczego, ja jestem z Tobą”. A jeśli szczerym sercem odpowie Jezusowi: „Jezu, ufam Tobie”, dozna ukojenia – zaznaczył.
Kustosz Sanktuarium życzył kapłanom takiej wiary i ewangelicznej postawy jaką ma Ojciec Święty Franciszek.

Homilię wygłosił ks. bp Andrzej Czaja. - Pielgrzymka duchownych i kleryków do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w świętym roku miłosierdzia stanowi szczególny czas uwielbienia Boga – powiedział pasterz Kościoła opolskiego. Bp Czaja podkreślił, że pielgrzymka kapłanów jest także wielkim wołaniem o miłosierdzie „dla nas i całego świata”. - Jest to także szczególny czas mobilizacji do czerpania z Miłosierdzia oraz okazywnia sobie nawzajem miłosierdzia – powiedział.

Na zakończenie Mszy św. ks. abp Wiktor Skworc podziękował pątnikom na trud pielgrzymowania. - Przybyło nas tu dziś około 600 osób, prezbiterów, diakonów, alumnów oraz pasterzy diecezji. - Wszystkim cchaiałbym podziękować za trud. Chodzimy śladami świętych i błogosławionych, a także papieża Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszk – mówił.
Pasterz Kościoła katowickiego podziękował duchownym za dar materialny, jaki złożyli w czasie Mszy św. Wyjaśnił, że zostanie on przekazany do Włoch dla poszkodowanych w czasie trzęsienia ziemi.

mp