TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Wystawę z okazji 75. rocznicy męczeńskiej śmierci Ojca Maksymiliana poświęcił podczas dorocznego spotkania opłatkowego Rycerstwa Niepokalanej w Dąrbowie Tarnowskiej w dniu 9 stycznia 2016 roku ks. biskup Andrzej Jeż.

Patronat honorowy nad wystawą, jak również błogosławieństwa dla wystawy i wszystkich zwiedzających udzielili: ks. kardynał Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski oraz ks. kardynał Kazimierz Nycz - Metropolita diecezji Warszawskiej.

Od 18 do 31 maja br. wystawa gościła w holu Sejmu RP.

Wystawa znajduje się w dolnej Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.