TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W niedzielę - 15 stycznia 2017 roku - o godz. 16:30 w auli św. Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbył się koncert pt. „Kolęda wdzięczności”, dedykowany ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi. W czasie spotkania kapłani pracujący w Sanktuarium wręczyli ks. kard. Dziwiszowi obraz Pana Jezusa Miłosiernego.

W programie koncertu znalazły się kolędy i muzyka Bożonarodzeniowa Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu chóru Musica ex anima oraz kwartetu smyczkowego Con affetto, z udziałem wielu muzyków krakowskich.

Słowo, jakie na początku koncertu wygłosił ks. dr Franciszek Ślusarczyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach:

Czas Bożego Narodzenia to czas wdzięczności Bogu za to, że stał się nam tak bliski, że Jezus Miłosierny zechciał wśród nas zamieszkać, aby nas obdarzać swoimi łaskami. Naszą wdzięczność wyrażamy także tekstami pięknych kolęd, pastorałek; modlitwą, muzyką i pieśnią.
To kolędowe spotkanie to także okazja, by dziękować Panu Bogu za ludzi o wielkim sercu, którzy Orędzie Jego miłości przekazują światu poprzez konkretne czyny, słowo i modlitwę, jak czyniła to św. Faustyna i św. Jan Paweł II – apostołowie Bożego Miłosierdzia.
Tegoroczne spotkanie chcemy dedykować Jego Eminencji – Ks. Kard. Stanisławowi Dziwiszowi, który u boku świętego uczył się wytrwale podążać Drogami Miłosierdzia. Kiedy przed ponad 11 laty Ojciec Święty ustanowił go Pasterzem Kościoła krakowskiego, to już w dniu ingresu – po południu przybył z całą delegacją watykańską do Łagiewnik, by wraz z kard. Ruinim dokonać poświęcenia kaplicy św. Faustyny w dolnej części Bazyliki, a było to dokładnie w 100-lecie chrztu Apostołki Bożego Miłosierdzia, 27 sierpnia 2005 roku.Będąc tak blisko Jana Pawła II był wielkim orędownikiem jej beatyfikacji i kanonizacji oraz powstania tego Sanktuarium, a także budowy i konsekracji bazyliki Bożego Miłosierdzia. Pamiętam sprzed lat, kiedy przybywali tu kardynałowie czy biskupi, często prosto z lotniska w Balicach, mówili tak: „Byłem u Ojca Świętego. Kiedy dowiedział się, że wybieram się do Polski, mówi mi: Jedź do Łagiewnik! Dlatego tu jestem.”
To zatroskanie o dalszy rozwój kultu Bożego Miłosierdzia towarzyszy nieustannie Ks. Kardynałowi. Dlatego nie tylko sam przybywa tak często z pasterską posługą, był inspiratorem i patronem Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia, powołał w Krakowie Międzynarodową Akademię Bożego Miłosierdzia, ale wciąż prowadzi nas tą drogą, ukazując jakże cenne i tak bardzo aktualne przesłanie, przypomniane przez życie i świadectwo św. Faustyny, a przekazane światu przez posługę świętego Robotnika z pobliskiego Solvay’u. Dlatego właśnie tu powstało Centrum „Nie lękajcie się” i Sanktuarium św. Jana Pawła II.
Ks. Kard. Stanisław „u boku Świętego” nauczył się tego pięknego gestu zapraszania, by wspólnie podążać Drogami Miłosierdzia. Dlatego przyprowadzał tu wielu wspaniałych Pielgrzymów, a wśród nich przed 10 laty Ojca Świętego Benedykta XVI, który w tej Bazylice spotkał się z chorymi, ukazując nam wszystkim głębię Bożej miłości.A cóż dopiero powiedzieć o tej jakże odważnej inicjatywie, jaką było zaproszenie młodzieży całego świata wraz z papieżem Franciszkiem, by tu w Polsce, w Krakowie, mogli przeżywać Światowe Dni Młodzieży – w blasku Bożego Miłosierdzia! Zaproszenie odważne, ale wymagające jakże wielkiej wiary i ogromnego wysiłku, współpracy, organizacji. Dziś już wiemy, że był to wielki cud Bożego Miłosierdzia, a młodzi ludzie - po przeżyciu tych niezwykłych wydarzeń w Polsce - stali się ambasadorami naszej Ojczyzny w całym świecie!

Eminencjo! Czcigodny Księże Kardynale!
Niech skromnym znakiem naszej wielkiej wdzięczności będzie ten koncert kolędowy w wykonaniu chóru Musica ex anima i kwartetu smyczkowego Con affetto, z udziałem wielu muzyków krakowskich, pod dyrekcją pana dra Krzysztofa Michałka, oraz muzyka Bożonarodzeniowa Jana Sebastiana Bacha. Wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym oraz czcicielom Bożego Miłosierdzia już teraz bardzo dziękuję za obecność oraz włączenie się w tę wspólną pieśń uwielbienia!
Ufam, że stałym znakiem wdzięczności za posługę Ks. Kardynała będzie dalsza modlitwa w Jego intencji w tym Sanktuarium, zwłaszcza w kaplicy Wieczystej Adoracji, gdzie – o czym może niewielu z nas wie, że również z inicjatywy Ks. Kard. Stanisława – płonie Ogień Miłosierdzia, zapalony w kaplicy na Watykanie przez Jana Pawła II, w dniu 16 grudnia 2003 roku.
Dlatego chcemy przekazać ten niewielki, ale tak bliski sercu – obraz Jezusa Miłosiernego z serdecznym życzeniem, by dalsza pasterska posługa Ks. Kardynała dla Krakowa, Polski i świata, przynosiła nadal błogosławione owoce, bo – jak mówił podczas konsekracji tej bazyliki św. Jan Paweł II – „w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”! Dlatego tą Drogą Miłosierdzia warto podążać!