TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W sobotę, 6 maja 2017 roku do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach, przybyła po raz trzynasty Pielgrzymka Słowaków, organizowana przez Radio Lumen.

Fotoreportaż
Klaudia Tarczoń | Małgorzata Pabis


FOT. Klaudia Tarczoń


FOT. Małgorzata Pabis