TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Sesja naukowa "Błogosławieni Męczennicy z Peru..." została zorganizowana przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Franciszkanów w Polsce, Biuro Promocji Kultu męczenników Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię oraz Instytut Historii na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i dotyczyła bł. o. Zbigniewa i bł. o. Michała zamordowanych w Peru 9 sierpnia 1991 roku.