TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

30 września 2019 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozpoczęły się Międzynarodowe Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia. Uroczystej Mszy świętej, która sprawowana była w języku łacińskim przewodniczył Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz.

Zebranych w świątyni – 260 osób – powitał ks. Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Powiedział: - Drodzy Apostołowie Bożego Miłosierdzia! Serdecznie Was witam w Bazylice Bożego Miłosierdzia, w tej świątyni, którą konsekrował i w której zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu św. Jan Paweł II. Naszej modlitwie przewodniczy Kardynał Stanisław Dziwisz, wierny sekretarz i świadek świętości Jana Pawła II. Witam serdecznie Księdza Kardynała, witam księdza biskupa Martina Igwe Uzoukwu z Nigerii, księdza biskupa Jana Zająca, honorowego kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Witam wszystkich kapłanów, siostry zakonne, wszystkich uczestników Międzynarodowych Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia.

Ks. kard. Stanisław Dziwisz zauważył w homilii, że wcentrum Międzynarodowych Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia jest zawsze Eucharystia. - Jest ona niepojętym darem Boga dla swego ludu, pielgrzymującego do wieczności – powiedział, przytaczając słowa encykliki „Ecclesia de Eucharistia”. - Powyższe słowa święty Papież pisał sercem i dyktowało mu je głębokie duchowe doświadczenie. Msza święta stanowiła dla niego najważniejszy punkt dnia, sprawowana zarówno w zaciszu kaplicy papieskiej, jak i dla nieprzebranych tłumów wiernych w wielkich katedrach lub na otwartych przestrzeniach w różnych punktach świata. Również dla nas Eucharystia jest spotkaniem z żywym Panem, z Chlebem żywym, którym posilamy się, by nie ustać w drodze. Przyjmując taki niepojęty Dar, jeszcze bardziej pojmujemy głębię słów: „Pokochałem cię wieczną miłością”, stanowiących hasło waszego międzynarodowego, modlitewnego i formacyjnego spotkania – mówił kaznodzieja.

Kard. Dziwisz przypominał, że „nasz Bóg jest wierny i sprawiedliwy. - W całym Piśmie Świętym synonimem sprawiedliwości Boga jest Jego miłosierdzie. Co to znaczy? To znaczy, że nasz Pan nie odkłada nigdy miłosierdzia na bok, nie przestaje być nigdy miłosiernym, nawet jeżeli człowiek zapomina o tym albo przechodzi obojętnie obok tej niezgłębionej tajemnicy Serca Boga. Uświadamiamy sobie tę prawdę w tym szczególnym miejscu na ziemi i pod tym niebem, gdzie święta Siostra Faustyna przypominała o tym całemu zagubionemu i niespokojnemu światu. Pozwólmy i prośmy, aby prawda o Bożym Miłosierdziu jeszcze bardziej zakorzeniła się w naszej świadomości i sercu i by kształtowała nasze myślenie, naszą duchowość oraz naszą postawę i nasze czyny – apelował.

Hierarcha zwrócił uwagę na to, że Chrystus jako mądry nauczyciel, przenikając myśli uczniów marzących o wielkości, przeprowadził dla nich poglądową lekcję. - Postawił przy sobie dziecko i wypowiedział znamienne słowa: „Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki”. Dziecko jest proste i z natury pokorne. Jest bezbronne, zależne od innych. Dziecko nie jest samowystarczalne. Chrystus chce nam zwrócić uwagę, że taką postawę całkowitej ufności i pokory powinniśmy przede wszystkim zająć wobec Pana Boga. Przecież cały nasz los jest w Jego ręku, nasza teraźniejszość i przyszłość, także ta ostateczna. Wiemy, że wielu ludzi współczesnych ma z tym poważny problem i taka mentalność leży u korzeni tego, co nazywamy sekularyzmem. To postawa naszych braci i sióstr uważających, że Bóg nie jest im potrzebny do szczęścia, że mogą tak żyć, jakby On nie istniał. Takie radykalne poczucie samowystarczalności jest drogą do nikąd, bo przecież człowiek nie zbawi się o własnych siłach. Jakże inną postawę wyrażają i proponują proste słowa modlitwy: „Jezu, ufam Tobie” - nauczał.

Zwracając się do uczestników Eucharystii kard. Dziwisz mówił: - Uczestnicząc w pogłębiających waszą duchowość Międzynarodowych Dniach Apostołów Bożego Miłosierdzia, dziękujecie Bogu „bogatemu w miłosierdzie”, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego tak bardzo jest obecne w życiu i wierze dzisiejszego Kościoła trzeciego tysiąclecia wiary chrześcijańskiej. Opatrzność wybrała sobie pokorną siostrę ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, by przypomniała światu o tym, co najważniejsze. Orędzie głoszone przez Siostrę Faustynę dojrzewało, zataczało kręgi, było poddawane próbie i ocenie Kościoła i przyjęte przez Kościół.

Kaznodzieja przypomniał, że „był potrzebny jeszcze jeden Apostoł Bożego Miłosierdzia i stał się nim Metropolita Krakowski, który swoje duchowe doświadczenie z Krakowa, a więc miejsca ostatnich lat życia i śmierci Siostry Faustyny, jako Papież Jan Paweł II przeniósł na grunt Kościoła powszechnego”. - To on napisał encyklikę o Bożym Miłosierdziu. To on wyniósł do chwały ołtarzy Siostrę Faustynę przez jej beatyfikację, a następnie kanonizację podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, wprowadzając równocześnie święto Miłosierdzia Bożego do liturgii całego Kościoła. To były kamienie milowe na drodze wprowadzania nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w krwioobieg życia Kościoła – powiedział i dodał: - Dziś dziękujemy Panu za tych dwóch Apostołów miłosiernej miłości Boga. My sami pragniemy być apostołami, świadkami tej nieskończonej miłości, która najpełniej wyraziła się na Krzyżu, na którym dokonało się zbawienie świata – zbawienie każdej i każdego z nas. Nasza wiara, nasza postawa i nasze świadectwo jest odpowiedzią na ogrom tej niepojętej miłości. Powierzmy w tej Eucharystii Bogu wszystkie sprawy Kościoła, Ojca Świętego Franciszka, który modlił się w tym sanktuarium z młodymi całego świata podczas niezapomnianego Światowego Dnia Młodzież Kraków 2016. Módlmy się, by świat, w którym żyjemy, coraz bardziej otwierał się na przyjęcie prawdy o Bożym Miłosierdziu i by ten nasz świat stawał się coraz bardziej miłosierny.

W spotkaniu Apostołów Miłosierdzia, które trwać będzie w Łagiewnikach do niedzieli, biorą udział czciciele Bożego Miłosierdzia z 32 krajów świata z obszarów języka angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego. W sobotę - 5 października - w dniu 81. rocznicy narodzin dla nieba św. Faustyny – Eucharystii przewodniczyć będzie abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Tuż przed Mszą św. odbędą się ceremonie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, które jest organizatorem tego wydarzenia.

mp