TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W niedzielę – 1 grudnia 2019 roku – do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach przybyli przedsiębiorcy i pracodawcy należący do Duszpasterstwa „Talent”. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Kupny z Wrocławia. Z okazji jubileuszu przygotowana została wystawa, którą można było oglądać przed Aulą św. Jana Pawła II.

Zebranych w Bazylice przywitał ksiądz Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. - Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie, czcigodni księża, drodzy pielgrzymi, drodzy czciciele Bożego Miłosierdzia. „Radość i wdzięczność ludzi biznesu” to hasło, które towarzyszy XVI pielgrzymce i dwudziestoleciu spotkań dla przedsiębiorców i pracodawców, organizowanych przez duszpasterstwo „Talent”. Po raz kolejny przebywacie z pielgrzymką do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, aby w tym miejscu rozwijać wyobraźnię Miłosierdzia i umacniać troskę, by wasza działalność była zgodna z wymogami ewangelicznej miłości i sprawiedliwości społecznej – powiedział i dodał: - Niech wstawiennictwo apostołów miłosierdzia: św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II wyprasza Wam potrzebne łaski na drodze dobrego wykorzystywania talentów, które każdy z nas otrzymał od Pana Boga.

W homilii ks. abp Józef Kupny przypomniał, że pielgrzymka przedsiębiorców i pracodawców odbywa się już po raz szesnasty i ma miejsce w dwudziestą rocznicę powstania duszpasterstwa. - Chcemy wyśpiewać dziś radosne "Te Deum laudamus" za ten piękny jubileusz i za wszystkich zaangażowanych w to duszpasterstwo kapłanów, przede wszystkim księży sercanów, współpracowników, za całe to piękne dzieło formowania duchowości przedsiębiorcy i pracodawcy oraz odkrywania powołania lidera biznesu – podkreślił.

Jak mówił Kaznodzieja, ci, którzy przybywają do Łagiewnik, uczestniczą w wielkim misterium miłości Boga do człowieka. - I wyrażamy gotowość przyjęcia Jego daru miłosierdzia. O tym miłosierdziu wszystko nam tu przypomina. (…) I my tu właśnie dlatego pielgrzymujemy, że chcemy ten wielki dar Bożego Miłosierdzia przyjąć. Stąd nasza radość, ta duchowa radość. Niech ona trwa – mówił.

Ks. dr Przemysław Król, moderator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców podkreśla, że członkowie tego duszpasterstwa chcą prowadzić swoje firmy zgodnie z Katolicką Nauką Społeczną. - Są to przedsiębiorcy, którzy przyznają się do swojej wiary. Którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z wymaganiami Katolickiej Nauki Społecznej, dla których te wartości są kluczem, punktem wyjścia i którzy chcą swoje firmy prowadzić nie tylko w sposób uczciwy, ale oddając je Panu Bogu - wyjaśnia sercanin, jednocześnie przypominając, że w nazwie duszpasterstwa znajduje się słowo „Talent”. - To nie tylko dlatego, że przedsiębiorcy mają talent ludzki do prowadzenia, ale to jest także majątek firmy, to jest dar powierzony przez Pana Boga – podkreślił ks. Król.

Duszpasterstwo "Talent" powstało w 1999 roku u księży sercanów w podkrakowskich Stadnikach. Nawiązuje do działalności ich założyciela ks. Leona Dehona. Na comiesięczne spotkania formacyjne w całej Polsce przychodzi obecnie kilkaset osób, a poprzez kontakt wirtualny z "Talentem" związanych jest ok. 1000 osób. Więcej informacji o duszpasterstwie można znaleźć na stronie internetowej www.duszpasterstwotalent.pl.

Małgorzata Pabis