TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W niedzielę (8 grudnia 2019 roku) – w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny – zostały wręczone odznaki „Beati Misericordes”. Jak przypomniał ks. dr Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, rok temu ksiądz prałat Franciszek Ślusarczyk - ówczesny rektor Sanktuarium wydał dekret ustanawiający odznakę. Napisał w nim takie słowa: "Sanktuarium Bożego Miłosierdzia rozwija się dzięki zaangażowaniu oraz współpracy ludzi dobrej woli z różnych stron świata. Niech zatem symbolicznym znakiem wielkiej wdzięczności za pełne miłości zaangażowanie w to Boże dzieło, będzie przyznawana przez Rektora Sanktuarium odznaka 'Beati misericordes' – w myśl słów Jezusa, który nas zapewnia: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7).

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przyznało to odznaczenie dla:

1. Krzysztofa Michałka
2. Małgorzaty i Mieczysława Pabisów
3. Piotra Ładosia
4. Danuty Maciejczyk
5. Jacka Gadziny
6. Mirosława Rosponda
7. Księży salwatorianów z domu zakonnego w Krakowie-Łagiewnikach

W czasie Mszy św.o godz. 10. 30 odznaczenia wręczył ks. bp Jan Zając, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Księża salwatorianie otrzymali je w czasie Eucharystii sprawowanej po Godzinie Miłosierdzia od ks. Zbigniewa Bielasa.

mp