TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Jeśli będziemy pełnić wolę Boga, będziemy szczęśliwi

Ks. Krzysztof Mirek i ks. Jan Jelonek odprawili dziś (4 czerwca 2020 roku) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia swoją Mszę świętą prymicyjną. Neoprezbiterzy Archidiecezji Krakowskiej w święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana modlili się w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

W homilii ks. Jelonek rozważał co Jezus Chrystus chce nam dzisiaj powiedzieć, jako Najwyższy i Wieczny Kapłan? Co chce nam powiedzieć Kościół, dając taką liturgię słowa?

- Tym co łączy usłyszane przed chwilą Słowo Boże, zarówno Pierwsze Czytanie, Psalm jak i Ewangelię, to posłuszeństwo – zauważył.

Jak mówił kaznodzieja, Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan jest wzorem posłuszeństwa wobec woli Boga nie tylko dla księży, ale dla każdego wierzącego.

- W pierwszym czytaniu słyszeliśmy jak Abraham był gotów wypełnić wolę Bożą, niełatwą - złożyć swojego jedynego, tak długo wyczekiwanego, syna w ofierze. I usłyszał od anioła: „usłuchałeś mego rozkazu”. Później psalmista, a my wraz z nim, powtarzaliśmy: „Przychodzę Boże pełnić Twoją wolę”. I ta przejmująca modlitwa Jezusa w Ogrójcu, gdzie był całkowicie świadomy, co Go czeka. I mówi: „Ojcze mój, niech się stanie wola Twoja” - mówił.

Neoprezbiter stawiał pytania: Czy ja pełnię wolę Bożą. Czy jej szukam? Czy pytam Boga o to, co mam robić? Czy jestem posłuszny właśnie Jemu, a nie sobie albo światu?

- I przyszła mi taka myśl, że przecież codziennie, a szczególnie w tym miejscu, powtarzamy dwie modlitwy. Tylko pytanie z naszej strony, czy one nie są może kłamstwem? Może hipokryzją? Dlatego właśnie trzeba dzisiaj sobie zadać to pytanie: z jaką świadomością i czy z prawdą na ustach mówię modlitwę „Ojcze nasz”, gdzie padają słowa: „bądź wola Twoja”. Czy faktycznie z wiarą, świadom, że różne rzeczy mogą się dziać, mówię: „Jezu, ufam Tobie”. I skoro jesteśmy tutaj i wpatrujemy się w Jezusa Miłosiernego i ten napis na dole: „Jezu, ufam Tobie”, pewnie jedna z najczęściej powtarzanych modlitw na świecie przez każdego z nas, ale czy jest ona naprawdę w naszych ustach – powiedział.

Abraham ufał. Psalmista ufał. Jezus również ufał swojemu Ojcu – kontynuował ks. Jelonek. - I wydaje się, że zaufanie jest kluczem do pełnienia woli Bożej. Zaufanie jest niezbędne, abyśmy byli posłuszni Bogu. Dlatego uczmy się od Jezusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana posłuszeństwa wobec woli Ojca.

Kończąc homilię kapłan powiedział: - Życzę każdemu z nas - i sobie i wam - aby Pan pomnożył w nas zaufanie do Niego. Abyśmy pełnili Jego wolę i mogli usłyszeć jak Abraham: „Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem twego potomstwa. Dlatego, że usłuchałeś mojego rozkazu”. Jeśli będziemy pełnić wolę Boga, będziemy szczęśliwi. Nie tak na chwilę, ale prawdziwie. Dlatego ufajmy Mu i pełnijmy jego wolę.

Po Mszy świętej neoprezbiterzy udzielili wiernym prymicyjnego błogosławieństwa.

Małgorzata Pabis