TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Modlili się za kapłanów

- Tam, gdzie jest poczucie zatroskania i wspólna modlitwa, tam jest miłość – miłość do Kościoła, do Matki Najświętszej, do kapłanów. Wy do tego skarbca miłości, swoimi modlitwami, przyczyniacie się w sposób szczególny – powiedział abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w czasie V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolatu „Margaretka”, która miała miejsce w sobotę 10 października 2020 roku. Zgodnie z tradycją pielgrzymek apostolatu „Margaretka”, grupa osób złożyła przyrzeczenia rocznej i dożywotniej modlitwy w intencji abp Marka Jędraszewskiego.

Na początku Mszy św. uczestników pielgrzymki przywitał ks. dr Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przypomniał, że 18 sierpnia 2002 r., dzień po konsekracji tej świątyni i zawierzeniu świata Bożemu Miłosierdziu, Ojciec Święty Jan Paweł II sprawował w Kalwarii Zebrzydowskiej ostatnią Mszę św. na polskiej ziemi. - Na zakończenie homilii odmówił piękną modlitwę zawierzenia wszystkich stanów Matce Miłosierdzia. Wypowiedział też słowa dotyczące kapłanów: „Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce”. A zakończył ją: „Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła; Tobie polecam mój naród; Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen”.

Ks. Bielas mówił dalej: - Bardzo serdecznie witam w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uczestników V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Apostolatu Modlitwy za Kapłanów Margaretka. Witam Was w roku jubileuszu 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II oraz w przeddzień Dnia Papieskiego, którego hasłem są słowa Totus Tuus. Cieszę się, że po raz kolejny przybywacie na łagiewnickie wzgórze do Pana Jezusa Miłosiernego, aby przez wstawiennictwo Apostołów Miłosierdzia: św. Siostry Faustyny i św. Jana Pawła II modlić się w intencji kapłanów, abyśmy gorliwie naśladowali naszego Mistrza. W kaplicy św. Siostry Faustyny w dolnej części naszej Bazyliki tabernakulum ma kształt rozwijającego się kwiatu, co nawiązuje do słów Apostołki Miłosierdzia z Dzienniczka: Miłość Boża kwiatem – a miłosierdzie owocem /Dz 949/. Niech błogosławione owoce Waszej miłości do kapłanów wyrażanej w modlitwie będą dziś darem składanym na Chrystusowym ołtarzu.

W homilii abp Marek Jędraszewski cytował abp. Fultona Sheena, przypominając, że kapłan nigdy nie jest „na służbie”. - Wszędzie jest „na miłości” – powiedział i dodał, że kapłani miłości powinni uczyć się od Maryi, która z miłością troszczyła się o Jezusa, a później o Jego Kościół. – Być w miłości. Nie utracić tego, co stanowi rdzeń kapłańskiego powołania i życia każdego, kogo Chrystus nazywa już nie sługą, ale przyjacielem – wyjaśnił kaznodzieja.

Jak mówił Metropolita Krakowski, życie kapłana jest ciągłym zmaganiem o to, żeby być „na miłości”, a nie być tylko najemnikiem. Abp Jędraszewski podziękował „margaretkom” za codzienną modlitwę za kapłanów, aby byli święci, aby dorastali w miłości do Chrystusa na wzór Maryi.

Uczestnicy pielgrzymki wspólnie modlili się na różańcu i wysłuchali konferencji „10 cnót Maryi drogą do świętości”. - „Wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych”. Idąc za myślą niniejszych słów można stwierdzić, że Pan Bóg nie tylko powołuje, ale i wybiera. W życiu Maryi możemy dostrzec 10 charakterystycznych dla świętości cnót : najczystsza, najroztropniejsza, najpokorniejsza, najwierniejsza, najpobożniejsza, najposłuszniejsza, najuboższa, najcierpliwsza, najmiłosierniejsza i najuboższa – mówił ks. dr Łukasz Pondel, duszpasterz Apostolatu Margaretka w diecezji kaliskiej.

Małgorzata Pabis