TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Te dzieci są z nami

W piątek – 16 października 2020 roku - w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyły się diecezjalne obchody Dnia Dziecka Utraconego. Obecni w Bazylice rodzice zawierzyli swoje zmarłe dzieci Bożemu Miłosierdziu.

Mszy świętej przewodniczył ks. Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a homilię wygłosił ks. Janusz Kościelniak. Diecezjalny duszpasterz Rodzin Dzieci Utraconych podkreślił, że każdy z nas potrzebuje w życiu poczucia bezpieczeństwa, a kiedy go brakuje czujemy się niepewnie. Niestety, nasze ludzie systemy są zawodne. - Jezus przytula nas do swojego serca. Takie świadectwa dają rodzice, którzy doświadczyli utraty dziecka, dramatu poronienia – powiedział

Kapłan przytoczył świadectwo kobiety, które było niejako potwierdzeniem tych słów.

Jak mówił ks. Kościelniak, wielu rodziców, którzy stracili dziecko, jest przekonanych, że mają swojego orędownika w Niebie, który wyprasza dla nich potrzebne łaski. - Mamą i tatą będziecie już zawsze, na wieki. Dlatego dziś z radością patrzymy w niebo. Ufamy, że te dzieci uśmiechają się w czasie tej Eucharystii do nas. Są z nami i razem z nami uwielbiają Boga – zapewnił.

Swoje słowo do zebranych w świątyni skierował ks. abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski napisał: „Obchodzony dzisiaj w Archidiecezji Krakowskiej Dzień Dziecka Utraconego, wyrażający łączność z dziećmi, które poprzedziły nas w drodze do domu Ojca w niebie związany jest z kolejną rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Od początku swego pontyfikatu św. Jan Paweł II zachęcał do odmawiania różańca, który był dla niego źródłem szczególnej siły. W dniu 29 października 1978 roku mówił do wiernych: 'Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. (…) Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa'.

Kontemplacja tajemnic Jezusa i Maryi czyni nas uczestnikami planów i zamierzeń samego Boga, który dąży do zbawienia każdego człowieka, również tego nienarodzonego. Na tej drodze różańca prowadzeni jesteśmy przez tajemnice radosne oraz światła, zmierzając do tajemnic bolesnych, które swoje spełnienie mają w tajemnicy Zmartwychwstania Jezusa, wpisanej w część chwalebną różańca świętego.

Sercem obejmuję rodziców i rodziny tych dzieci, dla których strata dziecka nie jest jednorazowym doświadczeniem, lecz wraca za każdym razem, kiedy myślą wracają do nich. Niech ufna modlitwa w tym szczególnym dniu będzie dla Was wszystkich źródłem nadziei i pokoju. Z serca wszystkim błogosławię”.

mp