TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Z ks. bp. Damianem Brylem, biskupem kaliskim rozmawia Małgorzata Pabis

Czym dla Księdza Biskupa jest Boże Miłosierdzie?

Boże Miłosierdzie to przede wszystkim Pan Bóg, który jest z nami, któremu na nas zależy i który się nami nie nudzi. I który się nie odwraca od nas. Do którego możemy zawsze wrócić.

W tym miejscu, jakim są Łagiewniki, te prawdy chcemy sobie jeszcze mocniej uświadomić, przeżyć i mocno poruszeni wrócić do naszej codzienności. 

Ksiądz Biskup lubi czasem „zaglądnąć” do naszego Sanktuarium. Dlaczego?

Bo wierzę, że są szczególne miejsca, w których możemy doświadczyć Bożego poruszenia. Pan Bóg przychodzi do nas wszędzie, ale są miejsca – nie potrafię tego nawet wytłumaczyć racjonalnie – które nas jakoś mocniej poruszają, o czymś ważnym przypominają. Myślę, że jednym z takich miejsc są na pewno Łagiewniki.

Ale pielgrzymujecie z Wielkopolski od „Miłosierdzia do Miłosierdzia”...

Ponieważ chcemy, aby Miłosierdzie Boże jakoś mocniej się w nas zakorzeniło. To miejsce wybrane przez Boga nam tę prawdę przypomina przez całe przesłanie św. Siostry Faustyny. 

Aby lepiej przeżywać tajemnicę Miłosierdzia u nas, przyjeżdżamy właśnie tu...

Dziękuję za rozmowę