TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W sobotę, 25 września, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przybyła XII Pielgrzymka Żywego Różańca. - Jeśli przyjdzie zwycięstwo, to przyjdzie przez Maryję. Przyjdzie, jak długo w polskich dłoniach będzie ciągle jeszcze święty różaniec – mówił do zgromadzonych w Bazylice Bożego Miłosierdzia abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. 

Zebranych w świątyni powitał ks. Zbigniew Bielas. Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach mówił: - „Modlitwą różańcową powiążcie Wasze serca”– te słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego   stanowią hasło XII Pielgrzymki Żywego Różańca do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. 

Ks. Bielas przypomniał słowa jakie Prymas Tysiąclecia napisał w liście pasterskim o codziennym odmawianiu Różańca Świętego z 15 sierpnia 1947 r. pisał: „Zwiążmy myśli, usta i dłonie nasze różańcem świętym, napełnijmy domostwa i wioski nasze szeptem modlitewnych pozdrowień maryjnych, przekazujmy jedni drugim uporczywe wołanie: „Zdrowaś Maryjo!” (…) Zżyjmy się z różańcem tak, byśmy go stale odmawiali, byśmy łatwo doń wracali, byśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile. Jak miłym i wiernym towarzyszem codziennych zajęć naszych może być różaniec!”

- Wy jesteście tymi, którzy zżyli się z Różańcem i uczynili go towarzyszem każdego dnia rozważając tajemnice życia Jezusa Chrystusa i Jego Najświętszej Matki. Przybywacie tutaj, aby stanąć przed Jezusem Miłosiernym i dziękować za dar modlitwy różańcowej i wszystkie łaski przez nią wybłagane – powiedział Rektor łagiewnickiego Sanktuarium.

Mszy świętej sprawowanej w samo południe przewodniczył i homilię wygłosił abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski sięgając do „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny wskazywał jak często Sekretarka Pana Jezusa Miłosiernego sięgała po różaniec. 

Podkreślił, że modlitwa różańcowa była wpisana w duchowy porządek dnia Siostry Faustyny. W tej modlitwie powierzała ona szczególne intencje: za grzeszników, za konających, za dusze czyśćcowe.

Arcybiskup zauważył też, że św. Siostra Faustyna głęboko przeżywała niektóre z tajemnic różańcowych. Wiele miejsca w „Dzienniczku” poświęciła zwiastowaniu i Niepokalanemu Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, narodzeniu i ofiarowaniu Pana Jezusa w świątyni, a także Matce Bożej Bolesnej oraz Jej wniebowzięciu. – Codzienne różańce i niezwykłe wizje połączone głęboko z tajemnicą zbawienia miłosiernego Pana i Jego Przenajświętszej Matki sprawiły, że możemy mówić o Siostrze Faustynie nie tylko jako Sekretarce Bożego Miłosierdzia, ale powinniśmy mówić o niej jako o osobie głęboko przenikniętej maryjną duchowością – zaznaczył abp Marek Jędraszewski.

Metropolita krakowski podkreślił, że w czasie modlitwy różańcowej serca i myśli wznoszone są do Matki Najświętszej, która prowadzi do Jezusa Miłosiernego. Gdy w czasie modlitwy powierzamy Bogu wiele różnych intencji, to tak jakby różańcem oplatamy świat. – Przez różaniec przemieniamy siebie, a dokładniej Bóg nas wtedy swoją łaską przemienia – mówił Kaznodzieja i dodawał: – Niekiedy nie rozumieją nas. Nie potrafią pojąć, dlaczego tyle czasu spędzamy na tej różańcowej modlitwie. My wiemy, jak ona jest błogosławiona dla nas, dla Kościoła, dla Polski, dla świata. My to wiemy, dlatego na tej modlitwie chcemy trwać i dlatego zapraszamy do niej innych.

Abp Jędraszewski przypomniał słowa kard. Augusta Hlonda, który mówił: „Jeśli przyjdzie zwycięstwo, to przyjdzie przez Maryję”. – Przyjdzie, jak długo w polskich dłoniach będzie ciągle jeszcze święty różaniec – podkreślił Metropolita.

W czasie pielgrzymki zelatorzy Żywego Różańca, którzy w Różach Różańcowych posługują trzydzieści trzy lata i dłużej zostali odznaczeni Złotymi Medalami św. Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej.