TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

We wtorek, 21 czerwca, do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przybyła narodowa pielgrzymka Węgrów. Pątników na łagiewnickim wzgórzu przywitał abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp József Tamas, emerytowany biskup pomocniczy diecezji Gyulafehérvár.

Abp Marek Jędraszewski zauważył, że narody polski i węgierski łączą tradycje sięgające początków drugiego tysiąclecia. Zwrócił uwagę na relacje między głowami państw, ale także na relacje naznaczone „wspólnotą świętych”. Arcybiskup przywołał postaci św. Jadwigi Królowej, św. Kingi, bł. Jolanty oraz św. Władysława.

Jak mówił, historia bliskości tradycji chrześcijańskich Polski i Węgier znajduje swoje przedłużenie w św. Siostrze Faustynie, która otrzymała od Pana Boga zadanie przekazania światu prawdy o Bożym miłosierdziu dającym nadzieję wszystkim mimo ogromu doznawanych cierpień i trudności. – Św. Siostra Faustyna została dana Polsce i światu w latach bezpośrednio poprzedzających drugą wojnę światową. Nigdy w dziejach świata nie było tyle cierpień, przemocy, zbrodni i tyle ludzi, którzy szukali dla siebie nadziei w Bogu, by móc duchowo podźwignąć się z koszmaru, w którym się znajdowali – mówił Arcybiskup.

Metropolita krakowski wspomniał także pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 2002 roku, w czasie której konsekrował Bazylikę Bożego Miłosierdzia i zawierzył świat Bożemu miłosierdziu. Zaznaczył, że nikt 20 lat temu nie mógł przypuszczać, że w 2022 roku wybuchnie wojna w Ukrainie, która w sposób niekiedy bardzo okrutny będzie dotykała najmniejsze dzieci. – Wiemy, że ten trudny czas, zwłaszcza w pierwszych tygodniach wojny, pokazał jak bardzo wiele miłosierdzia tkwi w ludzkich sercach gotowych przyjąć uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza kobiety i dzieci – podkreślał arcybiskup dodając, że dotyczy to zarówno Polski, jak i Węgier. – Dzięki temu możemy widzieć zwycięstwo w naszych sercach idei miłosierdzia Bożego, które objawiało się Siostrze Faustynie i z Krakowa miało promieniować na cały świat – mówił zaznaczając, że z jednej strony każdy człowiek oczekuje miłosierdzia, a z drugiej jest wezwany do okazywania go siostrom i braciom.

Nieoczekiwanie dla nas wszystkich rok 2022 okazał się czasem świadczenia sobie miłosierdzia. Tym bardziej życzę pielgrzymom modlącym się tutaj, znajdującym się w miejscu największych objawień Siostry Faustyny, żeby jeszcze bardziej mogli doświadczyć dla siebie Bożego miłosierdzia i mieli siły, aby dalej to miłosierdzie okazywać innym ludziom (…) i by z większą mocą ducha i nadzieją powtarzać „Jezu, ufam Tobie” – powiedział abp Marek Jędraszewski.

W homilii bp József Tamas podkreślił, że naród węgierski zadbał o to, by w Bazylice Bożego Miłosierdzia powstała kaplica węgierska, którą 9 września 2004 roku konsekrował ks. kardynał Erdő Péter. – Uczestniczyłem jako gość w uroczystości poświęcenia kaplicy. Od tamtej pory przyjeżdżaliśmy tu kilkakrotnie przy okazji naszych pielgrzymek do Częstochowy. Bogu niech będą dzięki za to, że znów możemy tu być, że podczas Mszy św. możemy błagać o łaskę miłosierdzia dla nas samych, dla naszego ludu i dla całego świata – powiedział i dodał: – Wiemy z Pisma Świętego, że jednym z najpiękniejszych atrybutów Boga jest Jego miłosierdzie. Historia naszego zbawienia to nic innego, jak historia objawienia się miłosierdzia Bożego. Chociaż popadłych w grzech ludzi Bóg ukarał wygnaniem z Raju, w którym pierwotnie ich stworzył, jednak nie odrzucił ich, nie zrezygnował z nich. Już wówczas obiecał im Zbawiciela. Mówił przez swoich proroków: „Ja nie pragnę śmierci występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i żył!” (Ez 33,11). Jego miłosierdzie ucieleśnione zostało w osobie Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Całe życie Jezusa, jego działalność, a nawet śmierć były niczym innym, jak tylko odzwierciedleniem Bożego Miłosierdzia.

Kaznodzieja podkreślił, że w poprzednim stuleciu, kiedy to ludzkie zło objawiało się na wiele sposobów, m.in. poprzez dwie wojny światowe, poprzez dyktatury, poprzez ludobójstwo w komorach gazowych, poprzez torturowanych w więzieniach, Jezus – za pośrednictwem Siostry Faustyny – przekazał ludzkości następujące przesłanie: „Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ja uleczyć, przytulając ją do Swego miłosiernego serca". (Dz 1588)

Rozpowszechniany przez Siostrę Faustynę i zaaprobowany przez kościół kult Bożego Miłosierdzia zyskuje przychylność wiernych i jest przez nich praktykowany. Namalowany według wizji Siostry Faustyny wizerunek Jezusa Miłosiernego wierni umieszczają w kościołach, w swoich domach lub noszą Go przy sobie. Drugą Niedzielę Wielkanocy obchodzą co roku jako Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Codziennie o 15.00 w Godzinie Miłosierdzia żarliwie odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wreszcie, co nie mniej ważne, korzystają z dobrodziejstwa Sakramentu Pokuty, doznając duchowego oczyszczenia i uzyskując pojednanie z Bogiem. (…) Pan nie chce nas karać lecz uzdrawiać i przytulać do serca. Pozwólmy więc, by był wszystkim we wszystkim. Również w życiu każdego z nas.

Na zakończenie Mszy świętej została odśpiewana pieśń „Boże coś Polskę” w języku polskim i węgierskim.