TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Kilkudziesięciu kapłanów, siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, pielgrzymi, wolontariusze, świeccy pracownicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach uczestniczyli 24 czerwca w uroczystej Mszy św. z okazji 50-lecia święceń kapłańskich kustosza Sanktuarium bp. Jana Zająca. „Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam na te niełatwe czasy tak cierpliwego i dobrego pasterza” – mówił w homilii ks. prałat Franciszek Ślusarczyk.

Wicerektor łagiewnickiego Sanktuarium ks. prałat Franciszek Ślusarczyk podkreślał, że obchodzący właśnie złoty jubileusz kapłani, a wśród nich bp Jan Zając, doświadczali i doświadczają w swoim życiu Bożej dobroci i zaufania. „Któż zdoła ogarnąć bogactwo wydarzeń, które tworzyły i tworzą historię zbawienia tysięcy ludzi, do których oni byli i są posłani przez Chrystusa, aby być zwiastunami Dobrej Nowiny, aby nieść współczesnemu światu przebaczenie, miłość i pokój!” – mówił kaznodzieja.

„Ty, drogi Księże Biskupie, oddałeś temu Sanktuarium całe swe serce” – zwrócił się bezpośrednio do Jubilata. Przypomniał, że bp Zając jest związany z tym miejscem od ponad 20 lat: poprzez Msze święte dla chorych, czas budowy bazyliki oraz radość jej konsekracji, powstanie rektoratu i wytrwałą posługę dla pielgrzymów przybywających tu z całego świata. „Z woli bł. Jana Pawła II w tej świątyni otrzymałeś biskupią konsekrację, by jeszcze pełniej wysławiać Boże miłosierdzie i służyć pełnią kapłaństwa ludowi Bożemu. Jakże głęboko zapisały się w Twoim umyśle i sercu słowa Ojca Świętego, który wyraził pragnienie, aby to łagiewnickie wzgórze stawało się coraz bardziej Taborem przemienienia” – podkreślał ks. Ślusarczyk. O niezwykłości tego miejsca i wyjątkowości posługiwania w nim świadczą „Bogu tylko wiadome cuda w ludzkich sercach”, które dokonują się każdego dnia u kratek konfesjonałów, przy stopniach ołtarza, w kaplicy klasztornej i kaplicy Wieczystej Adoracji oraz na pobliskich błoniach, które „tyle razy zamieniają się w potężny wieczernik”.

W imieniu zgromadzonych w świątyni kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych świeckich ks. prałat Franciszek Ślusarczyk złożył Jubilatowi życzenia: „Wdzięczni Bogu za Twoją wierną posługę pragniemy serdecznie życzyć i o to się modlić, aby miłosierny Jezus był dla Ciebie nadal źródłem mocy, duchowej siły i tak cennej pogody ducha, która świadczy o Twojej wiernej przyjaźni z Chrystusem, a zarazem troskliwej i wiernej przyjaźni z ludźmi”.

„Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam na te niełatwe czasy tak cierpliwego i dobrego pasterza” – zakończył.

Na zakończenie Mszy św. wzruszony Jubilat dziękował wszystkim za życzliwość, przyjaźń i wsparcie, jakiego doświadcza na swojej kapłańskiej drodze. „Kiedy uświadomiłem sobie, że to pół wieku, zadrżałem. Uświadamiam sobie to wielkie zadanie, jakie otrzymałem, tyle Bożych łask! To wielka odpowiedzialność za wszystko, co stało się moim udziałem” – mówił łamiącym się głosem. Z pokorą poprosił o pomoc w dźwiganiu krzyża. „Gdy lat przybywa, a sił ubywa, potrzebuję Waszej pomocy” – wyznał.

Bp Jan Zając otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu, 23 czerwca 1963 roku.

FILM...