TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Ojciec Święty Franciszek ogłosił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży w roku 2016 odbędą się w Krakowie!