TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W niedzielę 30 marca 2014 roku odbyła się w Bazylice Bożego Miłosierdzia ogólnopolska uroczystość przekazania „Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia” z udziałem Prezydenta RP oraz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Podczas Mszy świętej pod przewodnictwem Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, nastąpiło przekazanie lampionów delegatom młodzieży do wszystkich polskich diecezji.

Galeria 1

FOT. Tadeusz Warczak

Galeria 2