TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

FOT. Tadeusz Warczak

Film...