TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

FOT. Klaudia Tarczoń, Piotr Ładoś
FOT. lotnicze: Bartłomiej Cichoń