TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Słowami zawierzenia, jakie wypowiedział w 2002 roku Jan Paweł II w łagiewnickim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ks. bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej zawierzył w sobotę swoją diecezję Bożemu Miłosierdziu. Hierarcha powiedział jeszcze: „Zawierzam Ci wszystkie parafie z ich duszpasterzami, wspólnoty zakonne, instytuty życia konsekrowanego oraz rodziny. Ogarnij swoim spojrzeniem dzieci i młodzież, rodziny w potrzebie i samotnych, opuszczonych przez współmałżonka i potrzebujących. Okaż swoje miłosierdzie będącym w szczególnej potrzebie: bluźniercom, grzesznikom i więźniom, chorym i umierającym. Gdzie rozlał się grzech, niech jeszcze obficiej rozleje się łaska. Nienawiść i gniew niech zostaną pokonane przez miłość i przebaczenie. Biedni niech doznają miłosierdzia i wsparcia”.

Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu było najważniejszym punktem II Pieszej Pielgrzymki Diecezjalnej do łagiewnickiego sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W wędrówce pątniczym szlakiem, który liczył około 100 km, udział wzięło około tysiąca osób. Główną intencją tegorocznej pielgrzymki było zawierzanie siebie i Kościoła Bożemu Miłosierdziu. Inną ważną intencją pielgrzymki było dziękczynienie za miłosierdzie, które Bóg objawił przez św. Faustynę, oraz za kanonizację Jana Pawła II, wielkiego apostoła Miłosierdzia. Innym motywem przyświecającym pielgrzymce była zachęta, by stawać się apostołami Bożego Miłosierdzia dla świata.

Hasło, które w szczególny sposób było rozważane w drodze, odnosiło się do słów Jana Pawła II z 17 sierpnia 2002, kiedy konsekrując łagiewnicką świątynię, apelował by „przekazywać światu ogień Miłosierdzia”.

W ostatnim dniu wędrówki – w sobotę – do pielgrzymów dołączył ks. bp Roman Pindel. Razem z nimi przybył do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przed wejściem do kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny bp Jan Zając powitał pielgrzymów z Podbeskidzia w imieniu posługujących w tym miejscu kapłanów i sióstr. „Tu Jezus Miłosierny na was czeka. Doprowadził was tutaj. Jesteście u siebie. Jesteście w domu Ojca” – mówił krakowski biskup pomocniczy.

Po Koronce o godzinie 15. sprawowana była w łagiewnickiej bazylice Eucharystia pod przewodnictwem ks. bp. Romanada Pindla. Przy ołtarzu modlił się także bp Zając, biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger oraz około 40 księży diecezjalnych.

W homilii bp Pindel podkreślił, że akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu niesie w sobie przekonanie, iż w Trójjedynym Bogu obecne jest źródło nadziei. „W tym akcie zawierzenia rzucamy na szalę wszystko, co jest konieczne, by doświadczyć tego Bożego Miłosierdzia. Na nasze szczęście nie potrzebujemy żadnej ofiary, wysiłku, wielu modlitw - tylko akt zawierzenia, akt ufności, akt ludzkiej pewności, ze Bóg jest miłosierny i że odpowie na moje pragnienie, moją prośbę i zaufanie” – wyjaśniał biskup i zaznaczał, że wszystko to, co potrzebne by doświadczyć Bożego miłosierdzia to ufność. „A ten, któremu brak ufności w Boże miłosierdzie niech mówi: ufam, ale zaradź memu niedowiarstwu, mojemu sceptycyzmowi, wątpliwościom, jakiejś dumie, która na własną rękę każe szukać ludzkich zabezpieczeń. Daj mi samą ufność i to mi wystarczy” – dodał.

Na końcu liturgii biskup dokonał zawierzenia diecezji, którą kieruje od 6 stycznia 2014 roku. Duchowny najpierw przytoczył całą modlitwę zawierzenia Bożemu Miłosierdziu wypowiedzianą przez św. Jana Pawła II w 2002 roku, a następnie prosił, by diecezjanie, doświadczając Bożego miłosierdzia, głosili je słowem i czynem na co dzień. W akcie zawierzenia ordynariusz wymieniał stany oraz osoby, znajdujące się w szczególnej potrzebie doświadczenia miłosierdzia.

mp