TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W sobotę 17 maja 2014 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach odbyła się XI Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas. Pielgrzymi przybyli na łagiewnickie wzgórze miłosierdzia dziękowali Panu Bogu za kanonizację św. Jana Pawła II - apostoła miłosierdzia. Ks. bp Jan Zając wręczył także medal Caritas Archidiecezji Krakowskiej „Bogaci Miłosierdziem” tegorocznemu laureatowi: Arcybractwu Miłosierdzia pw. Bogurodzicy Najświętszej Marii Panny Bolesnej.

W pielgrzymce wzięło udział ponad 1,5 tys. pielgrzymów z różnych części Polski, nawet z tak odległych diecezji jak szczecińsko-kamieńska, zielonogórsko-gorzowska czy łomżyńska. Byli to pracownicy placówek prowadzonych przez Caritas diecezjalne oraz wolontariusze, zarówno młodzi ze Szkolnych Kół Caritas, jak i starsi z Parafialnych Zespołów Caritas.

Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. koncelebrowana w Bazylice Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem bp. Jana Zająca, przewodniczącego Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski. W homilii rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przypominał, że Zmartwychwstały Chrystus przyszedł do swoich uczniów w Wieczerniku i pokazał im swoje rany, mówiąc jednocześnie: „Pokój Wam”. - Ten pokój był im bardzo potrzebny, bowiem wcześniej opuścili swojego Mistrza, zaparli się Go, stracili nadzieję – mówił i dodawał, że wiara doprowadziła uczniów do wyznania: „Pan Bóg i Bóg mój”. Kaznodzieja podkreślił, że także dziś Chrystus przychodzi do nas i mówi: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. -Żywa wiara prowadzi do Miłosierdzia, wchodzi w jego promieniowanie – zaznaczył.

Hierarcha przypomniał, że 27 kwietnia Ojciec Święty Jan Paweł II w blasku Bożego Miłosierdzia został kanonizowany. - Dzisiaj Święty Papież staje przed nami i woła do naszych sumień i serc: „Trzeba tę iskrę Bożego Miłosierdzia rozniecać...” - mówił, przypominając, że to zadanie Papież zostawił każdemu z nas, całemu Kościołowi.

Ks. bp Zając nawiązał do naszej codziennej rzeczywistości, gdzie wielu ludzi czeka na pomoc. - I oto tutaj obecni są ludzie wielkiego serca. Próbujecie zaradzić materialnej i duchowej biedzie człowieka, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Otwórzcie się na największy dar boga, na Jego miłość, która przez krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna. Pomóżcie współczesnemu człowiekowi odnaleźć miłosierną miłość Boga – apelował.

Nagroda

Medal „Bogaci Miłosierdziem” został przyznany w tym roku Arcybractwu Miłosierdzia pw. Bogurodzicy Najświętszej Marii Panny Bolesnej za kontynuację wielowiekowej tradycji wcielania w czyn idei miłosierdzia chrześcijańskiego, zinstytucjonalizowanej w Krakowie przez ks. Piotra Skargę, poprzez regularną pomoc potrzebującym, dostosowaną do aktualnych warunków i potrzeb.

Krakowska Caritas nadaje medal „Bogaci Miłosierdziem” od 1998 r. chcąc w ten sposób szczególnie wyróżnić osobę lub instytucję pomagającą potrzebującym i wspierającą dzieła Caritas. Medal zaprojektował w 1998 r. dla krakowskiej Caritas prof. Czesław Dźwigaj. Ma on kształt pieczęci. Na jego awersie, obok znaku Caritas i nazwy medalu, zostaje wygrawerowane nazwisko osoby lub instytucji, której został dedykowany. Na rewersie widnieje zarys katedry wawelskiej. Małe znaki Caritas u jej stóp symbolizują rzesze ludzi zaangażowanych w pomoc potrzebującym.

mp