TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

 

Transmisja na YouTube


Ofiara na wsparcie Sanktuarium

Stałe pozycje TV Miłosierdzie

Godzina Miłosierdzia codziennie o godz. 15:00 (3:00 pm - GMT +1:00)

W niedziele i święta:
Transmisja Mszy Świętych z Bazyliki Bożego Miłosierdzia:
9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:20, 18:00

W dni powszednie:
Transmisja Mszy Świętych z Bazyliki Bożego Miłosierdzia:
9:00, 10:30, 12:00, 15:20, 18:00

Każda czwarta niedziela miesiąca:
12:00 - Msza Święta dla Rodzin

• Archiwum TV miłosierdzie • 


Current time • Aktualna godzina

 
  


Przypominamy, że transmisja w jakiejkolwiek formie (TV, Radio, Internet) nie jest uczestnictwem we Mszy Świętej i nie spełnia obowiązku niedzielnego w niej uczestnictwa (z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych, jak np. aktualnego zagrożenia epidemicznego)!

Transmisja przeznaczona jest głównie dla osób chorych, starszych i wszystkich tych, którzy z ważnych przyczyn nie mają możliwości uczestniczenia osobiście we Mszy Świętej (np. z powodu aktualnego stanu zagrożenia epidemicznego) oraz dla wiernych z całego świata, którzy pragną duchowo połączyć się ze światowym centrum Kultu Bożego Miłosierdzia.


Transmisje z wszystkich Mszy Świętych i Nabożeństw w Bazylice