TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Aktualności Akademii

W dniach od 20 do 28 lutego 2016 roku w Auckland na Nowej Zelandii odbył się III Kongres Bożego Miłosierdzia dla Oceanii pod hasłem Chodzić w miłości i milosierdziu.

„O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Cię godnie uwielbić i wysławić może, Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego” (Dzienniczek, 951). Tymi słowami św. Siostry Faustyny zapisanymi w Dzienniczku pragnę bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich Uczestników III Światowego Apostolskiego Kongresu Miłosierdzia (World Apostolic Congress on Mercy), który odbywa się w Bogocie w Kolumbii w dniach 15-19 sierpnia 2014 pod hasłem Miłosierdzie: Nasza misja w jedności serc.

W dniach 15-19.08.2014 odbędzie się w Bogocie (Kolumbia) III Światowy Apostolski Kongres Miłosierdzia (WACOM), w którym weźmie udział przedstawiciel Metropolity Krakowskiego, ks. Kard. Stanisława Dziwisza oraz Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia.

Metropolita Krakowski uczestniczy w Komitecie Honorowym WACOM. I WACOM (World Apostolic Congress on Mercy) odbył się w Rzymie (2008), II WACOM miał miejsce w Krakowie (2011).

W dniach od 3-5 października 2014 roku w Krakowie odbędzie się IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia. Miejscem spotkania czcicieli Bożego Miłosierdzia z całego świata będzie Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie ostatnie lata swojego życia spędziła św. Siostra Faustyna Kowalska i gdzie bł. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

Sprawozdanie
Z III ZEBRANIA PLENARNEGO
MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Kraków-Łagiewniki, 5.10.2013

            W sobotę 5 października 2013 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się III Sesja MABM poświęcona tematowi: Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w kontekście kultu Serca Jezusowego – teologia i pobożność.

            Główny referat nt. Relacja nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia do kultu Serca Jezusowego przygotował ks. dr Stanisław Cieślak SJ, a wygłosił w jego zastępstwie ks. dr Stanisław Wójtowicz SI. Autor referatu postawił tezę, że oba nabożeństwa – do Serca Jezusowego i do Bożego Miłosierdzia mają charakter chrystologiczny. Nabożeństwo do Serca Jezusowego związane jest z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690) z Paray-le-Monial, natomiast objawienia Jezusa Miłosiernego związane są ze św. Siostrą Faustyną (1905-1938). Ks. dr Stanislaw Cieślak SJ przedstawił historię kultu Serca Jezusowego począwszy od XVII wieku (Kasper Drużbicki SJ, 1590-1662) po dokumenty Piusa IX. Niewątpliwie duchowość Serca Jezusowego wpływała na św. Faustynę Kowalską w czasie formacji w nowicjacie w Krakowie i znalazła wyraz w terminologii: „miłosierne Serce”, „miłosierdzie Serca mojego”, „najlitościwsze Serce Jezusa”. Prelegent odwołał się do artykułu ks. S. Moysy SJ, Nabożeństwo do Najświetszego Serca Pana Jezusa i do Milosierdzia Bożego w ich wzajemnej relacji, w: Bobolanum, 9/1998, s. 129-145).

            W dyskusji członkowie MABM zwrócili uwagę na różnice między kultem Serca Jezusowego (tajemnica Boga-Człowieka) i Miłosierdzia Bożego (tajemnica Boga w Trójcy Jedynego) [ks. Jan Machniak, o. Dąbek OSB, ks. Marek Chmielewski]. Podkreślili, iż kult Serca Jezusowego ma charakter ekspiacyjny, wynagradzania za grzechy a Miłosierdzia Bożego kontemplacyjny, uwielbienia Boga [ks. Marek Chmielewski]. Ks. German Saksonoff z Argentyny zwrócił uwagę na fakt, żew tajemnicy Bożego Miłosierdzia Bóg objawia się całej ludzkości, natomiast kult Serca Jezusowego jest skierowany do katolików. Dodał, iż nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia prowadzi do odkrycia Boga, który przebacza grzechy i jest blisko człowieka. Jest obecny w człowieku, który wierzy. Ten kult ma charakter nowej katechezy, która prowadzi do odkrycia Boga obecnego w świecie i w człowieku.

            Ks. Markus Hofmann z Kolonii w Niemczech zwrócił uwagę na sposób świętowania Niedzieli Bożego Miłosierdzia. W materiałach, które przygotował dla całej diecezji proponuje, aby świętowanie Niedzieli Miłosierdzia rozpocząć już w wigilię święta wprowadzają w tematykę Miłosierdzia Bożego. W Niemczech, gdzie II Niedziela Wielkanocna jest niedzielą I Komunii Świętej, może dochodzić do „konfliktu” priorytetów, co jest ważniejsze w tym dniu: I Komunia czy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zaproponował też proste rozwiązanie, aby w wigilię Święta Miłosierdzia, przy okazji spowiedzi dzieci pierwszo-komunijnych i ich rodziców wprowadzić temat miłosierdzia (Sakrament Pokuty jako Sakrament Miłosierdzia Bożego)

            W czasie spotkania został ustalony termin IV Sesji MABM – wiosennej – 5.04.2014 od godz. 10.00 do 13.00. Tematem sesji będzie: Jan Paweł II jako Apostoł Bożego Miłosierdzia. Został również zapowiedziany Międzynarodowy Kongres Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach od 3-5.10.2014, na który są zaproszeni wszyscy czciciele i apostołowie Bożego Miłosierdzia z całego świata. Pod koniec października 2013 zostanie otwarta strona internetowa, gdzie będzie można dokonać rejestracji udziału w Kongresie.