TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

W czwartek 27 czerwca 2013 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się II Sesja MABM poświęcona tematowi Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w liturgii i w praktyce parafialnej.

            Ks. prof. dr hab. Stefan Koperek CR, główny prelegent tej Sesji z powodu niedyspozycji nie był obecny, lecz przysłał referat nt. Nabożeństwo Bożego Miłosierdzia w Liturgii Kościoła. W referacie, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej MABM, Autor poruszył problem obecności tematyki Bożego Miłosierdzia w liturgii Kościoła począwszy od najwcześniejszych wieków. Zwrócił uwagę, że temat Bożego Miłosierdzia jest obecny w formularzach modlitewnych już od IV wieku, szczególnie w Okresie Wielkanocnym. Do tej tradycji nawiązuje reforma liturgii po Soborze Watykańskim II, a szczególnie ustanowienie Święta Miłosierdzia przez Papieża Jana Pawła II w roku 2000. Bł. Jan Paweł II, nie zmieniając liturgii II Niedzieli Wielkanocnej nadał jej tytuł – Niedziela Miłosierdzia.

            S. Elżbieta Siepak ZMBM w swoim wystąpieniu pt. Kapłani dopomóżcie mi, podjęła temat udziału kapłanów w rozwijaniu nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia podkreślając aktualność orędzia na Trzecie Tysiąclecie. Zwróciła uwagę na szczególną rolę księży sprawujących Mszę świętą i sakrament pokuty w przekazywaniu Orędzia Miłosierdzia. Te dwa sakramenty sprawowane z wiarą i zgodnie z wola Kościoła są głównymi źródłami Miłosierdzia Bożego, o czym przypominała św. Siostra Faustyna. Autorka podkreśliła również wielką rolę księży we włączaniu prywatnych form pobożnościowych (Koronka do Bożego Miłosierdzia, Godzina Miłosierdzia, Nowenna do Bożego Miłosierdzia) do liturgii Kościoła.

            Ks. prałat mgr Józef Dobosz, proboszcz parafii Bożego Miłosierdzia w Dębicy, przedstawił obecność nabożeństwa w praktyce życia liturgicznego i pastoralnego parafii. W jego parafii w Dębicy uroczyście jest celebrowane Święto Miłosierdzia w II Niedzielę Wielkanocną. Święto poprzedza Nowenna do Bożego Miłosierdzia sprawowana od Wielkiego Piątku przez Wielką Sobotę i Niedzielę Zmartwychwstania oraz w czasie Oktawy Wielkanocnej po Liturgii Kościoła. Codziennie wierni świeccy odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 w kościele parafialnym. Z przeżycia tajemnicy Bożego Miłosierdzia w parafii dębickiej zrodziła się wielka działalność charytatywna, przede wszystkim Hospicjum Domowe oraz różne formy pomocy potrzebującym: rodzinom, dzieciom.

            W czasie spotkania został ustalony termin III Sesji MABM – jesiennej - 5 października 2013 od 10.00 do 13.00. Tematem sesji będzie relacja nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia do kultu Serca Jezusowego. 

 Kapłani dopomóżcie mi - s. Elżbieta Siepak