TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Sprawozdanie
Z III ZEBRANIA PLENARNEGO
MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Kraków-Łagiewniki, 5.10.2013

            W sobotę 5 października 2013 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyła się III Sesja MABM poświęcona tematowi: Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w kontekście kultu Serca Jezusowego – teologia i pobożność.

            Główny referat nt. Relacja nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia do kultu Serca Jezusowego przygotował ks. dr Stanisław Cieślak SJ, a wygłosił w jego zastępstwie ks. dr Stanisław Wójtowicz SI. Autor referatu postawił tezę, że oba nabożeństwa – do Serca Jezusowego i do Bożego Miłosierdzia mają charakter chrystologiczny. Nabożeństwo do Serca Jezusowego związane jest z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque (1647-1690) z Paray-le-Monial, natomiast objawienia Jezusa Miłosiernego związane są ze św. Siostrą Faustyną (1905-1938). Ks. dr Stanislaw Cieślak SJ przedstawił historię kultu Serca Jezusowego począwszy od XVII wieku (Kasper Drużbicki SJ, 1590-1662) po dokumenty Piusa IX. Niewątpliwie duchowość Serca Jezusowego wpływała na św. Faustynę Kowalską w czasie formacji w nowicjacie w Krakowie i znalazła wyraz w terminologii: „miłosierne Serce”, „miłosierdzie Serca mojego”, „najlitościwsze Serce Jezusa”. Prelegent odwołał się do artykułu ks. S. Moysy SJ, Nabożeństwo do Najświetszego Serca Pana Jezusa i do Milosierdzia Bożego w ich wzajemnej relacji, w: Bobolanum, 9/1998, s. 129-145).

            W dyskusji członkowie MABM zwrócili uwagę na różnice między kultem Serca Jezusowego (tajemnica Boga-Człowieka) i Miłosierdzia Bożego (tajemnica Boga w Trójcy Jedynego) [ks. Jan Machniak, o. Dąbek OSB, ks. Marek Chmielewski]. Podkreślili, iż kult Serca Jezusowego ma charakter ekspiacyjny, wynagradzania za grzechy a Miłosierdzia Bożego kontemplacyjny, uwielbienia Boga [ks. Marek Chmielewski]. Ks. German Saksonoff z Argentyny zwrócił uwagę na fakt, żew tajemnicy Bożego Miłosierdzia Bóg objawia się całej ludzkości, natomiast kult Serca Jezusowego jest skierowany do katolików. Dodał, iż nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia prowadzi do odkrycia Boga, który przebacza grzechy i jest blisko człowieka. Jest obecny w człowieku, który wierzy. Ten kult ma charakter nowej katechezy, która prowadzi do odkrycia Boga obecnego w świecie i w człowieku.

            Ks. Markus Hofmann z Kolonii w Niemczech zwrócił uwagę na sposób świętowania Niedzieli Bożego Miłosierdzia. W materiałach, które przygotował dla całej diecezji proponuje, aby świętowanie Niedzieli Miłosierdzia rozpocząć już w wigilię święta wprowadzają w tematykę Miłosierdzia Bożego. W Niemczech, gdzie II Niedziela Wielkanocna jest niedzielą I Komunii Świętej, może dochodzić do „konfliktu” priorytetów, co jest ważniejsze w tym dniu: I Komunia czy nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zaproponował też proste rozwiązanie, aby w wigilię Święta Miłosierdzia, przy okazji spowiedzi dzieci pierwszo-komunijnych i ich rodziców wprowadzić temat miłosierdzia (Sakrament Pokuty jako Sakrament Miłosierdzia Bożego)

            W czasie spotkania został ustalony termin IV Sesji MABM – wiosennej – 5.04.2014 od godz. 10.00 do 13.00. Tematem sesji będzie: Jan Paweł II jako Apostoł Bożego Miłosierdzia. Został również zapowiedziany Międzynarodowy Kongres Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach od 3-5.10.2014, na który są zaproszeni wszyscy czciciele i apostołowie Bożego Miłosierdzia z całego świata. Pod koniec października 2013 zostanie otwarta strona internetowa, gdzie będzie można dokonać rejestracji udziału w Kongresie.