TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

 

W dniach od 3-5 października 2014 roku w Krakowie odbędzie się IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia nawiązujący do Kongresów, które odbyły się w latach 1996, 2003, 2008. Miejscem spotkania czcicieli Bożego Miłosierdzia z całego świata będzie Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie ostatnie lata swojego życia spędziła św. Siostra Faustyna Kowalska i gdzie bł. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia odbywający się pod hasłem Jan Paweł II – Apostoł Bożego Miłosierdzia będzie dziękczynieniem za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II, który tajemnicę Bożego Miłosierdzia, przekazaną światu przez św. Siostrę Faustynę zaniósł na krańce świata. Pragniemy w ten sposób wypełnić prośbę Apostoła Bożego Miłosierdzia Jana Pawła II, który w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku mówił: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”

Kongres będzie również czasem odczytywania orędzia miłosierdzia w kontekście „nowej ewangelizacji”, którą przypomina nam papież Franciszek oraz szukania nowych metod dawania świadectwa o Bogu miłosierdzia przed światem. Chcemy wyrazić naszą jedność z Ojcem Świętym Franciszkiem, który w Piotrowej posłudze wielokrotnie odwoływał się do tajemnicy Miłosierdzia i wskazał Koronkę do Bożego Miłosierdzia jako najlepsze lekarstwo na choroby współczesnego świata.

W imieniu Archidiecezji Krakowskiej i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zapraszam czcicieli Bożego Miłosierdzia ze wszystkich kontynentów naszego globu, aby zechcieli podzielić się doświadczeniami przeżywania miłosierdzia w życiu i głoszenia go światu. „Nie spocznie ludzkość dopóki nie zwróci się do Bożego Miłosierdzia”. 

            Z pasterskim błogosławieństwem na czas przygotowania do Kongresu

Stanisław Kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski

Kraków, 15.04.2014 


WARUNKI UCZESTNICTWA

             1. W dniach od 3-5 października 2014 roku w Krakowie odbędzie się IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia. Miejscem spotkania czcicieli Bożego Miłosierdzia z całego świata będzie Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie ostatnie lata swojego życia spędziła św. Siostra Faustyna Kowalska i gdzie bł. Jan Paweł II zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

            Sanktuarium Bożego Miłosierdzia od wielu lat było miejscem, gdzie odbywały się Międzynarodowe Kongresy Bożego Miłosierdzia oraz sympozja i inne wydarzenia poświęcone zgłębianiu tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Spotkaniom tym patronował Metropolita Krakowski a w ich organizowaniu uczestniczyło Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i Rektorat Sanktuarium.

            IV Międzynarodowy Kongres Apostołów Bożego Miłosierdzia nawiązuje bezpośrednio do ostatniego Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia w czasie którego kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski podjął decyzję o powstaniu Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia i organizowaniu co trzy lata Kongresów Miłosierdzia. Odwołujemy sie do tradycji kongresów i sesji organizwanych od lat w Krakowie-Łagiewnikach dając dziś wszystkim czcicelom Bozego Miłosierdzia możliwość dzielenia się doświadczeniem wiary, jakie rodzi się wokół tajemnicy Bożego Miłosierdzia. W naszych spotkaniach punktem odniesienia jest Pismo święte i Tradycja Kościoła.  Opieramy sie na Orędziu Miłosierdzia przekazanym światu przez św. Siostrę Faustynę, Apostołkę Bożego Miłosierdzia i rozwijanym w nauczaniu bł. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

            2. Zapraszamy przede wszystkim Członków Honorowych i Zwyczajnych MABM oraz Członków Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia, działającego przy Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Zapraszamy również wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia z całego świata, którzy pragną podzielić się doświadczeniem Bożego Miłosierdzia - formami kultu, nabożeństwami, pobożnością prywatną - jakie rozwijają się w ich krajach.

            Warunkiem uczestnictwa jest zorganizowanie pod kierunkiem duszpasterza grupy, podróży oraz pobytu w Krakowie. Organizatorzy zapewniają: dobrze przygotowaną litrugię ze śpiewami w językach narodowych, wykłady i konferencje przygotowane przez wybitnych znawców problematyki Bożego Miłosierdzia (kard. S. Dziwisz, kard. W. Kasper, Kard. S. Ryłko, kard. K. Nycz, abp S. Nowak),  tłumaczenie symultaniczne – język angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański - konferencji i świadectw, prezentacje multimedialne z sanktuariów narodowych.

            Koszty organizacyjne: Polska - 50 zł, dla Europy - 50 €, dla Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów - 50 $. Koszty te nie obejmują posiłków. Organizatorzy proponują w czasie Kongresu jeden posiłek w ciągu dnia - obiad (lunch) w formie pakietu pielgrzymkowego za dodatkową opłatą (10 zł, 5 $, 5 €). Dla Czcicieli Bożego Miłosierdzia potrzebujących pomocy (Afryka, Rosja) proponujemy pomoc w formie darmowego zamieszkania w domach wiernych parafii krakowskich. Opłatę organizacyjną wpłaca Organizator Grupy za całą grupę przelewem elektronicznym do 31.07.2014 na konto Komitetu Organizacyjnego Kongresu.

            Uczestnicy z Polski, którzy nie mogą wziąć udziału w trzech dniach Kongresu mogą wybrać jeden dzień bez noclegu przybywając rano na godz. 9.00 i pozostając do godz. 18.00. W takiej sytuacji opłata organizacyjna wynosi 30 zł

            3. Rejestracja grup na stronie internetowej według podanego formularza. Opłatę organizacyjną przesyłamy na konto Kongresu razem z rejestracją. Prosimy Członków MABM o pomoc w zorganizowaniu grup z zagranicy. Zachęcamy szczególnie parafie polskie, w których od lat rozwija się kult Bożego Miłosierdzia do przybycia pod kierunkiem swojego Księdza Proboszcza czy Opiekuna choćby na jeden dzień. Kongres będzie szczególną okazją do dzielenia się doświadczeniami kultu Bożego Miłosierdzia, który dziś rozwija się w różnych częściach świata.

 

Bp Jan Zając
Rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie

Ks. Prof. Dr Hab. Jan Machniak
Rektor Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia 

Matka M. Petra Kowalczyk
Przełożona Generalna Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

 

Kraków, 11.04.2014.


REJESTRACJA

Elektroniczna rejestracja zakończona. W miarę wolnych miejsc można się rejestrować pod numerem tel. (+48) 12-252-33-23 oraz 3 października przed rozpoczęciem Kongresu.