TV Miłosierdzie   Radio Miłosierdzie

Dla szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia, czuwania nad jego poprawnością oraz promowania nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia przekazanego światu przez św. Siostrę Faustynę Kowalską, Apostołkę Bożego Miłosierdzia, i głoszonego przez bł. Jana Pawła II, Papieża Miłosierdzia, inspirowania studiów teologicznych zmierzających do pogłębienia tajemnicy Bożego Miłosierdzia oraz pobudzania inicjatyw duszpasterskich zmierzających do rozszerzania kultu Bożego Miłosierdzia zgodnie z przepisem kan. 116 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, eryguję Międzynarodową Akademię Bożego Miłosierdzia z siedzibą w Krakowie i nadaję jej publiczną kanoniczną osobowość prawną.

Jednocześnie, zgodnie z przepisem kan. 117 KPK, zatwierdzam Statut Akademii.

Pierwszym Rektorem Międzynarodowej Akademii Miłosierdzia Bożego w Krakowie mianuję ks. prof. dr hab. Jan Machniaka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Stanisław Kardynał Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 8 grudnia, 2011